Projecten voor Trap-In 2018 kunnen worden ingediend

Zoals elk jaar zal ook in 2018 op Tweede Pinksterdag de Trap-In worden verreden in Uden en Volkel. Dat zal zijn op maandag 21 mei.

Jaren geleden is dit evenement gestart als  financiële hulp aan Udense en Volkelse missionarissen. De laatste jaren is echter het aantal (leken)missionarissen zo sterk teruggelopen, dat de organisatie toen  besloten heeft om ook ontwikkelingsprojecten uit de Derde Wereld, die niet door een (leken)missionaris worden uitgevoerd, te ondersteunen.

Het geld moet bestemd zijn voor kleinschalige projecten, die zo veel mogelijk ten goede komen aan het verbeteren van de primaire levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking in een ontwikkelingsgebied en niet aan individuele personen. Verder mag het niet besteed worden aan reiskosten, salarissen of aflossing van schulden. Echter er dient ook een verband met Uden en Volkel te zijn.

Een inwoner van Uden of Volkel dient namelijk als contactpersoon op te treden en een aanvraag bij het bestuur van de Trap-In in te dienen. Deze persoon dient rechtstreeks en actief contact te hebben met degene die het project uitvoert en  uiteraard op de hoogte te zijn van de inhoud en de financiële situatie van het project. Ook draagt de indiener er achteraf zorg voor dat de besteding van de gelden bij het bestuur van de Trap-In wordt verantwoord.

De projecten voor de Trap-In van 2018 kunnen tot en met zaterdag 23 december bij voorkeur digitaal worden ingediend door middel van het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier naar info@trap-in.nl. Mocht dit bezwaarlijk zijn dan is een aanvraagformulier vanaf onze website te downloaden dat daarna volledig ingevuld kan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Trap-In, Muntmeester 177C, 5406 BH, Uden

Iedereen, die aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Ook aanvragen van degenen, die vorig jaar teleurgesteld werden, zijn welkom. Voor eventuele inlichtingen kan telefonisch contact worden opgenomen met 0413 – 266 453 of 06 – 20 36 20 30.

De richtlijnen voor inzending  kunt u ook lezen op onze web-site: www.trap-in.nl (klik op de Home-pagina op ” Trap In Projecten”) . De aanvragen worden beoordeeld door een projectcommissie en op basis daarvan bepaalt het bestuur welke projecten in 2018 voor steun in aanmerking komen.

Het bestuur roept u op om relevante projecten in te dienen.

Giften voor de Trap-in kunnen uiteraard het gehele jaar worden gestort op rekeningnummer  NL68RABO01715.90.279 t.n.v. Trap-In Uden Volkel.