Peuterspeelzalen krijgen nieuwe wet

UDENPeuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat is een nieuwe wet Harmonisatie en kinderopvang die begin dit jaar is ingegaan. Dit betekent dat ook dat peuterspeelzalebn moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Kanteel

Stichting Udense Peuterspeelzalen heeft daarom besloten om samenwerking met Kanteel Kinderopvang te zoeken. Kanteel is een organisatie voor kinderopvang waarbij er naar het kind gekeken word en kinderen in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ook heeft heeft Humpie Dumpie verbinding gezocht met Kanteel. Kanteel wil de samenwerking met onderwijs en opvang overal in Uden intensiveren, om een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar te creëren.

Ook voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal verandert er iets. Zij hebben vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. ( foto Mooiuden.nl )