Het gaat goed met de Udense woningmarkt

Het gaat goed met de Udense woningmarkt, zo concludeert wethouder Peerenboom naar aanleiding van de zojuist verschenen jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage Woningbouw eerste helft 2017’.  In de periode tussen 1 januari en 30 juni 2017 zijn 68 nieuwe woningen gebouwd, is het aantal transacties toegenomen en zijn transactieprijzen gestegen.

Wethouder René Peerenboom: “In 2017 is gestart met de bouw van 68 nieuwbouwwoningen, waaronder 50 koopwoningen en 18 huurwoningen. Dit aantal is vergelijkbaar met de eerste helft van 2016. Het gaat dus nog steeds goed met de Udense woningmarkt. Fijn om te merken dat mensen nog steeds in Uden willen (blijven) wonen. In totaal verwachten we dit jaar ongeveer 150 woningen in aanbouw te nemen.”

Velmolen-Oost
In de eerste helft van 2017 heeft de ontwikkellocatie Velmolen-Oost verder vorm gekregen. Op de locatie Pattagon-Thaler (fase 1) is dit eerste half jaar gestart met de bouw van 26 woningen. Naast deze woningen is gestart met de bouw van een woning aan de Gulden ook met twee woningen aan de Morgenweg.
In december 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Velmolen-Oost vastgesteld. Dit plan is inmiddels in werking getreden, maar is nog niet onherroepelijk. Met dit bestemmingsplan is de bouw van 60 huurwoningen, 36 koopwoningen (kavels) en 35 tijdelijke huurwoningen (Area) weer een stap dichterbij. De gemeente verwacht dat de eerste woningen eind 2017/begin 2018 worden gebouwd.

Nieuw Hoenderbos
Wethouder Peerenboom: “Op de locatie Nieuw Hoenderbos komen maximaal 165 woningen, waarvan 45 huurwoningen. We verwachten dat dat het ontwerp bestemmingsplan in het laatste kwartaal van 2017 ter inzage wordt gelegd en dat het bestemmingsplan begin 2018 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. ”

Park Maashorst
In de eerste helft van 2017 zijn in Park Maashorst, zoals verwacht, 5 kavels verkocht. De overige kavels in kamer 1 zijn op dit moment bijna allemaal in optie. Er is nog 1 kavel open voor verkoop. Nog dit jaar worden de voorbereidingen gestart voor de verkoop van kavels in kamer 2.  De verwachting is dat de eerste kavels in 2018 verkocht kunnen worden.