Gast van de Gemeenteraad in Uden?

Politiek ver van uw bed? Geen idee wat een motie of amendement is? Kom eens langs bij een vergadering van de gemeenteraad. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom.

Het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad. Voorafgaand aan een raadsvergadering wordt u als VIP-gast ontvangen. U krijgt een rondleiding door de raadzaal en wordt uitgebreid geïnformeerd over de lokale democratie, het werk van de raadsleden en het verloop van de vergadering.

Vanaf de publieke tribune volgt u vervolgens (een deel van) de vergadering. En na afloop wordt graag van u gehoord wat u als bezoeker van de vergadering is opgevallen.

Aanmelden

Wilt u een keer als Gast van de raad ontvangen worden? Meldt u zich dan aan bij de griffie: 14 0413.