Cursus ‘Ujes Leere’

In de raadzaal van het gemeentehuis vindt op vrijdag 2 februari 2018 de 17e editie van het “Het Groowt Ujes Diktee” plaats,  georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met Betsie Timmers en Chris van Haandel. Dertig deelnemers zullen gaan strijden wie het Udens dialect het best kan schrijven, ofwel wie de minste fouten maakt. “Dit jaar dagen we de politiek uit om hun kennis van het Ujese dialect te laten zien.”

Bij deelname aan het dictee heb je er veel aan als je de cursus “Ujes Leere” hebt gevolgd. Deze cursus bestaat uit 4 wekelijkse lessen van 90 minuten en start op maandag 8  januari 2018. Aanvang 19.00 uur in de bibliotheek aan het Mondriaanplein. De kosten bedragen 30 euro. Chris van Haandel zal dan probeere aon oew verstând te brenge hoe gehet Újese dialect dient te schrijven. De leidraad van de cursus is het boek “Ut Újes , een streektaal mi wèèremte èn gevuul”. Het cursusmateriaal wordt bij de eerste les uitgedeeld.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 1 januari 2018 door het inschrijfformulier op de website in te vullen: http://www.ujesdiktee.nl/inschrijven. Belangstellende Udenaren en niet-Udenaren voor “Het Groowt Ujes Diktee”  kunnen zich ook melden op ujesdiktee@kpnmail.nl of ugr@nobb.nl. Voorafgaand aan het Ujes Diktee,  vanaf  3 januari, verschijnen er  een viertal puzzels in het Udens dialect, waarvan de prijzen op 2 februari ook worden uitgereikt. Puzzels staan op www.ujesdiktee.nl en www.bibliotheekuden.nl