Computerregeling voor minima gemeente Uden

Gemeente Uden heeft ingestemd met de vervroegde invoering van een vernieuwde regeling voor de aanschaf van een computer. Deze ‘Computerregeling’ – onderdeel van het nieuwe Armoedebeleid – is bedoeld voor minima-gezinnen. Zij kunnen voortaan voor elk kind dat naar de middelbare school gaat een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van een computer of schooltas.

Wethouder Gerrit Overmans: “Omdat het nieuwe schooljaar al start in augustus van dit jaar, hebben we de uitvoering van deze regeling vervroegd, zodat minima-gezinnen met kinderen die dit najaar beginnen op de middelbare school, er ook al profijt van kunnen hebben.”

Een laptop per kind
In het oude beleid werd één computer per gezin als voldoende beschouwd. De achterliggende gedachte was dat kinderen thuis om de beurt gebruik kunnen maken van zo’n computer. De nieuwe regeling voorziet in een computer voor élk kind dat naar de middelbare school gaat. Overmans: “Tegenwoordig heb je immers ook een computer nodig om lessen te kunnen volgen. Bij veel scholen staat een laptop al op de lijst van boeken en benodigdheden. Dan is het delen van een computer thuis met meer kinderen uit één gezin dus niet langer mogelijk. Vandaar dat we de regeling hebben uitgebreid. Voortaan kunnen gezinnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor elk kind dat begint op de middelbare school.”

Vanaf schooljaar 2017-2018
Deze uitbreiding van de Computerregeling van gemeente Uden is bedoeld voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Zij kunnen voortaan voor elk kind dat de overstap maakt van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs een tegemoetkoming aanvragen. Die bedraagt maximaal €475,00 per kind en geldt alleen voor de aanschaf van een computer en schooltas. De regeling is vervroegd geldig vanaf aankomend schooljaar 2017-2018. Ook ouders die al eerder dit jaar een laptop hebben gekocht of besteld voor hun kind dat aankomend schooljaar begint op de middelbare school, kunnen een aanvraag indienen voor deze regeling.

Indienen aanvraag
Een aanvraag voor de Computerregeling kunt u indienen via de website van de gemeente: www.uden.nl/inwoners/hulp-en-ondersteuning/hulp-bij-inkomen/regelingen-voor-minima/bijzondere-bijstand (of vul in het zoekvenster op onze site in: bijzondere bijstand).
Daar vindt u een aanvraagformulier. U kunt dit (volledig ingevuld en met eventuele benodigde bijlagen, zoals de factuur van uw aanschaf) indienen via e-mail of (geprint) via de post t.a.v. Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van gemeente Uden. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw formulier reactie van de gemeente.