18 tijdelijke woningen in Uden geplaatst

Op de hoek Loopkantstraat / President Kennedylaan wordt momenteel hard gewerkt om de 18 tijdelijke woningen gereed te krijgen.

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toeneemt. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Area begrijpt dat het een stressvolle situatie kan zijn als je met spoed een woning nodig hebt en je telkens maar niet in aanmerking komt voor een woning. Deze stress willen we voor onze doelgroep verlichten door je eenkleine woning aan te bieden, terwijl de inschrijftijd van de woningzoekende behouden blijft. We bieden dus een tijdelijke oplossing voor die mensen die een overbrugging nodig hebben

In de volgende weken maakt Barli de woningen en het omliggende terrein af. Naar verwachting worden de woningen voor het eind van juni definitief opgeleverd.